On huomattava, että haiden tekemiä provosoimattomia hyökkäyksiä koskevien eri tilastojen antamat luvut vaihtelevat – aina. Syitä on monia, mutta asiaan vaikuttaa varmasti yhtenä tekijänä lähteiden omat etunäkökohdat. Näin ollen toisissa tilastoissa esitetyt luvut voivat jonkin verran poiketa seuraavassa esitetyistä.

Vuosittain tapahtuu yleensä 70 - 100 haiden suorittamaa ihmisiin kohdistuvaa hyökkäystä, joista 5 - 15 kuolemaan johtavaa. 90-luvulla provosoimattomia hyökkäyksiä tilastoitiin 536.

Kolmasosa hyökkäyksistä kohdistuu lainelautailijoihin. Tässä tilastossa on surullisena ykkösenä Floridan New Smyrna Beach, jossa joka vuosi tapahtuu 10 - 15 hyökkäystä ja esim. vuonna 2001 yhtenä ainoana viikonloppuna 6.

Sukeltajia kohtaan hyökkäykset ovat erittäin harvinaisia. Useimmat hait eivät tunnista oudon näköistä eläintä, jolloin niiden vaisto varoittaa välttämään tätä mahdollisesti vaarallista lajia. Onneksi suuret hait eivät tiedä, kuinka suojaton ihminen oikeasti on vedessä. Viimeisen 20 vuoden aikana vain hiukan yli 5 % provosoimattomista hyökkäyksistä on kohdistunut sukeltajiin ja 14 % snorklaajiin. Vaara kasvaa selkeästi, mikäli harrastaa harppuunointia (lähes 2/3 tapauksista).

ISAF:in (International Shark Attack File) mukaan viimeisen 400 vuoden 980 hyökkäyksestä (42 lajia) oli valkohain tekemiä 348, tiikerihain 116 ja härkähain 82, eli nämä kolme suorittivat kaikista hyökkäyksistä yli puolet.

Tässä eräs kautta aikain -tilasto, josta myös voi tehdä päätelmiä eri lajien vaarallisuudesta verrattuna toisiinsa: